Kolorimetrija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kolorimetrija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Kolorimetrija predstavlja postupke određivanja i merenja jačine boje.

Izraz kolorimetrija se retko upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi ne samo da se ne susreće sa ovim pojmom, već ne zna njegovo značenje. Ako Vas zanima koje je to značenje pojma kolorimetrija i kada se on upotrebljava, pročitajte tekst koji sledi.

Etimologija nas uči da je sam termin kolorimetrija nastao spajanjem dve reči: grčke reči metrein, što znači meriti i latinke reči color, što znači boja. Najjednostavnije posmatrano kolorimetrija predstavlja postupke određivanja i merenja jačine boje.

U analitičkoj hemiji, kolorimetrija se definiše kao metoda za određivanje koncentracije neke istopljene stvari merenjem jačine obojenosti otopine, a izvodi se tako što se dodaje neki reagnes. Sve ovo se obavlja uz pomoć posebnih instrumenata koji se jednim imenom nazivaju kolorimetri.

U industriji, kolorimetrija predstavlja merenje obojenosti površine neke stvari. Primenjuje se u delatnostima u kojima je boja jedna od komponenata kvaliteta proizvoda (npr: industirija boja i lakova, grafička industrija… )

Share.