Browsing: Reči na slovo K

Reči na slovo K
0

Šta znači reč kmet? Kakvo značenje danas ima ova arhaična reč? Kmet je nekada bio…

Reči na slovo K
0

Šta je to kritika? Da li je dobro kritikovati i na koji način? Svojstveno kritici…

Reči na slovo K
0

Šta znači pojam kontinuitet? Neprekidnost nekog niza naziva se kontinuitet. Suprotan diskontinuitetu, pojam kontinuitet otkriva…

Reči na slovo K
0

Šta je kapitalizam? Svojevrsni ekonomski i društveni sistem naziva se kapitalizam. Osnovno sredstvo kapitalizma jeste…

Reči na slovo K
0

Šta je krmenadla? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Komad mesa sa parčetom rebra uz kičmu…

Reči na slovo K
0

Šta je kateheza? Kateheza je učenje predavanjem i poučavanjem, poučavanje. Obično se odnosi na versko…

Reči na slovo K
0

Šta je kanonizacija? Ko može biti kanonizovan? Proglašavanje nekog svetim naziva se kanonizacija. Sigurno ste…

Reči na slovo K
0

Šta je kontuzija, kakva je to povreda? Šta znači kontuzija mozga? Kontuzija je ozleda koja…

1 3 4 5 6 7 26