Konfabulacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je konfabulacija? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma?

Dopunjavanje praznina u sećanju izmišljenjim detaljima, odnosno pričanje izmišljenih priča kao istinitih naziva se konfabulacija.

Pojam konfabulacija je ranije uglavnom bio zastupljen u medicini i srodnim naučnim disciplinama, a danas imamo prilike da ga čujemo kako u medijima, tako i u svakodnevnoj komunikaciji. Za one koji nisu upoznati sa značenjem ovog termina, sledi objašnjenje.

Konfabulacija je pojam koji potiče iz latinskog jezika i doslovan prevod bio bi pričanje, brbljanje. Po definiciji, konfabulacija predstavlja dopunjavanje praznina u sećanju izmišljenjim detaljima i fiktivnim epizodama, odnosno pričanje izmišljenih priča kao istinitih.

Javlja se uglavnom u situacijama kada osoba izgubi pamćenje usled nekog moždanog oštećenja ili demencije, a veoma je česta i kod oboljenja povezanih sa prekomerenom upotrebom alkoholnih pića. Konfabulacija nastaje mešanjem imaginacije i memorije, odnosno mešanjem istitinih sećanja sa lažnim i to obično kako bi se popunila praznina u sećanju.

Ovde je bitno istaći da bolesnik koja boluje od ovog medicinskog stanja veruje da su se izmišljeni događaji zaista dogodili. Dakle, on praznine u sećanju popunjava sopstvenom incijativom.

U prenesenom značenju konfabulacija predstavlja besmisleno pričanje, brbljanje, fantaziranje, odnosno pričanje izmišljenih priča.

Share.