Komemoracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komemoracija, šta je to? Saznajte tačno značenje ovoga pojma.

Odavanje počasti nekoj preminuloj osobi naziva se komemoracija.

Običaj koji postoji još od davnina jeste da se odaje počast onima koji nisu više sa nama. Upravo to odavanje počasti naziva se komemoracija.

Posmatrano sa etimološke strane sam pojam komemoracija potekao je iz latinskog jezika, od reči commemoration u značenju spomen, sećanje.

Komemoracija predstavlja svečanu priredbu koja se organizuje u slavu nekog pokojnika. Obično su u pitanju istaknuti pojedinci iz društvenog ili političkog života, ali i kolektivne žrtve rata, tragedija, prirodnih katastrofa. Na komemoraciji se govori o životu pokojnika, njegovom radu i zaslugama.

Komemoraciju je moguće organizovati i za čoveka koji nije bio poznat u javnosti. Naime, kada se dogodi iznenada smrt člana neke radne sredine koja doživljava veliki gubitak, organizuje se komemoracija gde se kolege zahvaljuju na ličnom doprinosu i ljudskim vrlinama preminolog.

Sama koncepcija ovog događaja zavisi od osoba koje je priređuju. Komemoracija se obično prilagođava publici i na njoj par osoba priča određene događaje, čita tekstove ili izvodi određene muzičke tačke.

Komemoracija se može održavati kako u otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. Pored različitih tački koje će govornici obaviti, obavezan element svake komemoracije jeste minut ćutanja.

Tokom ili na kraju iste obično se polažu venci na grob ili spomenik u znak sećanja i odavanja počasti.

Share.