Eradikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je eradikacija?

Potpuno iskorevanje uzročnika zarazne bolesti naziva se eradikacija.

Da li ste bili u prilici da čujete za termin eradikacija? A da li znate šta on znači?

Pojam eradikacija uglavnom je prisutan u medicini i srodnim naukama, dok su šanse da čujete ovu reč u svakodnevoj komunikaciji veoma male.

eradikacija

Sam termin eradikacija preuzet je iz latinskog jezika i ima značenje istrebljenja, odnosno potpunog uništenja. Ovaj termin se koristi u medicini i to da izrazi potpuno uništenje uzročnika neke zarazne bolesti koja nestaje u organizmu i ne može se ponovo javiti.

Eradikacija može biti globalna ili delimična koja se nalazi u pojedinim državama ili delovima država.

Eradikacija na globalnom nivou označava uništenje uzročnik bolesti u globalu, nakon čega nije potrebno sprovoditi nikakve profilaktične mere.

Share.