Efermeno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači efermerno?

Efermerno je pridev koji ima značenje kratkotrajno ili prolazno.

Do sada ste sigurno bili u prilici da čujete za pojam efermerno koji je poslednjih godina sve više u upotrebi. Ako niste sigurni koje je njegovo značenje došli ste na pravo mesto.

efermerno

Sa etimološke strane pridev efermeno u naš jezik dospeo je od grčke reči efermeros, što znači jedan dan. Na našim prostorima efermerno se koristi za sve što je prolazno ili kratkotrajno, a možemo ga upotrebljavati i u značenju promenljivo.

Dakle, ako je nešto efermerno onda je ono jednodevno, tj. kratkotrajno.

Kako se izraz efermerno može upotrebljavati i kao sinonim za reči nebitno i beznačajno, jako je važno obratiti pažnju na sam kontekst rečenice kako ne bi došlo do zabune.

Share.