Egzaktna

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači egzaktna?

Egzaktna znači tačna, potpuna, brojno određena.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam egzaktna? A znate li šta on znači?

Prateći etimologiju dolazimo do podatka da izraz egzaktna potiče iz latinskog jezika, od reči exactus, što znači tačan, potpun. Dakle ako je nešto egzatno ono je tačno, brojno određeno i potkrepljeno činjenicama.

egzaktna

Ako kažemo da je neka osoba egzaktna, to znači da je ona brižljiva i savestna. Već sada jasno je da će značenje reči egzaktna zavisiti od samog konteksta rečenice, te je jako bitno obratiti pažnju na isti.

Kada je reč o egzaktnim naukama, ova reč ima nešto drugačije značenje, te iste predstavljaju one nauke koje teže  za određenim saznanjima, odnosno to su sve one nauke koje se mogu matematički izložiti i dokazati. Dakle, egzaktne nauke su matematika, hemija, fizika, astronomija i slično.

Share.