Eksponent

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to eksponent?

Čovek koji radi za račun nekog drugog naziva se eksponent.

Da li ste do sada čuli za pojam eksponent? A znate li šta znači ovaj pojam?

Prateći etimologiju dolazimo do saznanja da reč eksponent potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči exponens koja označava izlagača. U najužem smislu eksponent jeste čovek koji izlaže određeni premet, ali za račun trećeg lica.

eksponent

Može se reći da u širem smilslu, eksponent jeste čovek koji izlaže za drugog čoveka, odnosno obavlja određene poslove ali za račun drugog.

U političkom životu eksponent predstavlja poverljivu ličnost, odnosno nekoga ko će uraditi određen posao za treće lice što diskretnije moguće.

U štamparstvu eksponent predstavlja tekst koji je umanjen i po pravilu se nalazi iznad okolnog teksta. Služi kao glavni atribut za formatiranje teksta koji se koristi u programima za obradu teksta.

U matematičkim naukama eksponent ima značenje izložitelja odnosno izložilaca. Ustvari, to je broj koji pokazuje koliko puta treba jedan broj uzeti kao faktor i pomnožiti ga sa samim sobom. Primer za to bio bi izraz tri na kvadrat, gde broj tri predstavlja bazu, a dvojka jeste eksponent što znači da trojku treba množiti 3 i 3.

Share.