Empirija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to empirija?

Praktično iskustvo naziva se empirija.

Iako je veoma redak u svakodnevnom govoru, pojam empirija od velikog je značaja u filozofiji, a vremenom samo dobija na značaju zbog čega je bitno da znate njegovo značenje.

empirija

Sam termin empirija potiče iz grčkog jezika, a njegovo bukvalno značenje bilo bi „nauka o iskustvu“. Po definiciji emprija predstavlja znanje koje je zasnovano na naučnim činjenicama koje su prikupljenje iskustvenim posmatranjem.

Kako mnogi mešaju značenje empirije i indukcije bitno je istaći njihovu glavnu razliku, a to je sigurna vrednost koju empirija poseduje.

Ono što karakteriše empiriju jeste i dedukcija koja je sadržana u njoj. Dedukcija predstavlja poseban postupak kojim se iz opšteg suda izvodi neki poseban ili pojedinačni sud koji ne mora biti istinit. Prema tome može se izvesti zaključak da empirija može biti premisa dedukcije, dok u isto vreme u sebi ima skrivenu dedukciju.

Share.