Engram

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to engram?

Trajna promena organske supstance koja nastaje kao posledica određenih nadražaja u mozgu naziva se engram.

Do sada ste sigurno bili u prilici da čujete za pojam engram koji se pre svega koristi u medicini i anatomiji. A da li znate koje je značenje ovog pojma?

engram

Sam termin engram pri put upotrebljen je 1904-te godine od strane biologa Ričarda Semona. On je u svojoj knjiži pod nazivom “Die mneme”, koristio engram da označi neuralnu pojavu jednog sećanja.

Engram se definiše kao trajna promena ogranske supstance koja nastaje kao posledica određenih nadražaja u mozgu. Jednostavnije rečeno engram predstavlja promenu tkiva mozga.

Ako posmatramo etimologiju vidimo da je pojam engram potekao iz grčkog jezika, a bukvalan prevod ove reči bio bi urezak. Dakle, engram se koristi da označi utisak u mozgu, odnosno trag koji u tkivu ostavlja neki nadražaj.

Engram se javlja kao neka trajna ili prolazna promena, koja pored toga što se javlja u tkivu može se javiti i u protoplazmi.

Share.