Egal

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč egal? Odakle potiče taj pojam?

Značenje reči egal odnosi se na jednakost ili istovetnost u različitim sferama života.

Reč egal potiče iz francuskog jezika. U prevodu, znače ravno, jednoobrazno, jednako, svejedno.

Kada se kaže na primer da su „dva kandidata koji su se prijavili na konkurs za posao – potpuno egal“ , to znači da je komisija u problemu, i da je teško odabrati kandidata među jednakima.

Izraz egal se može koristiti i da se objasni da su neki studenti na ispitu imali podjednako dobar odgovor. Takođe, između različitih pretendenata na neku funkciju, može biti nekoliko njih koji su prema svim parametrima isto kvalitetni ili zaslužni.

Od reči egal, nastale su reči egalitet (jednakost) i egalan (vodoravan, jednoobrazan).

Share.