Eskivirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači glagol eskivirati? Koje značenje ima pojam eskivirati?

Eskivirati znači – izbeći nekog ili nešto, odnosno neku situaciju.

Eskiviranje se kao izraz koristi i u sportu, posebno kod borilačkih veština i u boksu. Eskivirati protivnika tada znači : vešto izbeći protivnikov napad, iskrasti se, neprimetno se izvući iz teškog položaja…

Reč eskivirati može imati i sledeća značenja: vrdati, izmaknuti, odmicati, zabušavati, provlačiti se…

Eskivirati se može određena osoba kada gledamo da je na lukav i neprimetan način izbegnemo ako vidimo da je neminovno da ćemo je sresti na primer na ulici.

Eskivirati i se i može poverilac kome dugujemo novac, tako što mu se nećemo javljati na pozive.

Eskivirati se može i komšija ili iznenadni posetilac kome jednostavno nećemo otvoriti vrata kada zazvoni.

Share.