Eminencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je eminencija? Kakav društveni i politički položaj označava pojam eminencija?

Eminencija je titula koju su nekada imali kraljevi, kardinali i carevi .

Reč eminencija potiče iz latinskog jezika i ima značenje: uzornost, uzvišenost.

Osim vladarima poput careva i kraljeva koji su naročito tokom srednjeg veka imali titulu eminencija, od 17. veka, to zvanje je dodeljivano i kardinalima pri Katoličkoj crkvi.

U primeni je i izraz “ siva eminencija” koji se koristi za lice koje nezvanično ima neku moć ili vlast u svojim rukama. Ovo je moguće uz posredovanje neke osobe i najčešće se drži u tajnosti.

Reč eminentan, koja ima isti koren, znači: vanredan, poseban, osobit, odličan, koji se po nečemu vrednom posebno ističe.

Share.