Embriologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je embriologija? Znate li tačno značenje i definiciju ovog pojma?

Embriologija je grana biologije koja poručava morfološke i funkcionalne osobine embriona u majčinoj utrobi počevši od oplođenja jajne ćelije do napuštanja embrionalnih omotača.

Biologija je veoma kompleksna nauka koja se zastoji iz niza naučnih disciplina, te Vas ne treba čuditi ako niste sigurni značenje svake od njih. Kao što ste već pretpostavili, embriologija je jedna od njih.

Etimološki posmatrano sam termin embriologija nastao je od grčkih reči εμβρύων (embrion) u značenju fetus, zametak, klica i λόγος (logos), što znači nauka.

Po definiiji, embriologija je grana biologije koja proučava morfološke i funkcionalne osobine najranijih stupnjeva individualnog razvića počev od oplođenja pa do napuštanja embironalnih omotača.

Ovde je bitno istaći da se razlikuju humana i ontogenetska embriologija. Humana embriologija se bavi izučavanjem nastaka i razvitka čoveka od oplođenja do rođenja, što predstavlja veoma složen proces trasformacije jedne ćelije u složen višećelijski organizam.

Sa druge strane, ontogenetska embriologija se bavi izučavanjem niz faza koje smenjuju u razviću biljaka.

Share.