Efemeris

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je efemeris? Saznajte tačno značenje pojma efemeris.

Oznaka koja se koristi u bibliotekarstvu za novine, časopise i druge periodične spise naziva se efemeris.

Ukoliko volite da čitate, sigurno često posećujete biblioteku tražeći štivo koje bi Vas zaintrigiralo, verovatno ste naišli na reč efemeris koja se nalazi utisnuta na literaturi. Doduše, ova reč se obično može naći na naučnim radovima i novinama, ali nje retkost videti je na nekoj knjiži, naročito ako je reč o hronikama ili dnevnicima. Da li znate šta znači efemeris?

Pojam efemeris predstavlja oznaku koja se koristi u bibliotekarstvu za novine, časopse i druge periodične spise. Reč je o različitim dnevnicima, magazinima, periodičnim blagajničkim izveštajima i drugim sličnim zapisima.

Ako etimološki posmatramo termin efemeris videćemo da je on potekao iz grčkog jezika, od reči efemerost u značenju kratkotrajan, prolazan, privremen.

Efemeris je pojam koji se koristi u još nekim značenjima na našim prostorima. Pa tako, ovaj pojam se upotrebljava da označi dnevnike  Aleksandra Velikog. Efemeris je ujedno i naziv za svaki dnevni registar finansijskog stanja, a koristi se i u astrologiji kako bi označio posebne astronomske tablice.

“Efemeris” takođe predstavlja zajednički naziv za pet knjiga koje je napisao naš istoričar umetnosti i akademik Dejan Medaković. Reč je o proznim delima koji predstavljaju hroniku jedne porodice.

Share.