Ekstrapolacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ekstrapolacija? U kakvoj je vezi pojam ekstrapolacija sa rezultatima zaključivanja?

Ekstrapolacija je korišćenje zakonitosti koje su utvrđene za jedno područje, na drugu, širu, ali neanaliziranu oblast, odnosno polje.

Takođe, ekstrapolacija može imati značenje određivanja neke vrednosti uz pomoć već poznatih vrednosti i parametara uz naravno predpostavku da će utvrđene zakonitosti i činjenice važiti i u novom sistemu.

Reč ekstrapolacija dolazi iz latinskog jezika i može se definisati kao proširivanje zakonske odredbe utvrđene na jednom užem području na širi domen koji nam je još uvek nepoznat.

U matematičkom rečniku, ekstrapolacija je određivanje vrednosti u nekom nepoznatom području pomoću vrednosti iz poznatih oblasti.

Osim u matematici i prirodnim naukama, ekstrapolacija se kao metod koristi i u društvenim odnosno humanističkim naukama. Tako na primer, ako smo istraživali kulturološke navike jednog plemena koje nastanjuje Amazoniju, možemo pretpostaviti da će slične navike imati sva plemena na tom području.

Share.