Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Eksces

Šta je to eksces? Prekomerenost, prestup ili ispad naziva se eksces. Eksces je pojam koji…

Reči na slovo E
0

Elevacija

Šta je to elevacija? Dizanje, uzdizanje, odnosn podizanje naziva se elevacija. Pojam elevacija čest je…

Reči na slovo E
0

Eunuh

Šta znači eunuh? Muškarac koji je kastriran naziva se eunuh. Pozivajući se na etimologiju otkrivamo…

Reči na slovo E
0

Ekskavacija

Šta je to ekskavacija? Specifična vrsta produbljenja naziva se ekskavacija. Etimologija nas upućuje na poreklo…

Reči na slovo E
0

Eksperiment

Šta je eksperiment Eksperimentator je osoba koja vrši eksperiment. Kada do nekih podataka ne možemo…

Reči na slovo E
0

Eshatologija

Etimologija nas upućuje na koren ovog izraza navodeći grčku reč eschatos u značenju krajnji, poslednji.…

Reči na slovo E
0

Epifenomen

Značenje reči epifenomen Specifičan prateći fenomen naziva se epifenomen. Odavno se može reći, što naravno…

Reči na slovo E
0

Enklava

Šta znači enklava Celina odvojena od glavnine naziva se enklava. Etimologija kaže da je izraz…

1 8 9 10 11 12 14