Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Enkripcija

Šta je to enkripcija? Najjednostavnije rečeno enkripcija predstavlja šifrovanje. Etimologija nas uči da je reč…

Reči na slovo E
0

Efemerne

Šta je to efemerne? Efemerne je pridev koji ima značenje kratkotrajno ili prolazno. Sigurno ste…

Reči na slovo E
0

Endirfin

Šta znači endorfin? Endorfin predstava neurotransmiter koji se proizvodi u mozgu, a koji smanjuje bol.…

Reči na slovo E
0

Estravagantno

Šta znači estravagantno? Estravagantno je pridev kojim se opisuje nešto neobično što odstupa od uobičajenog.…

Reči na slovo E
0

Egzemplar

Šta je to egzemplar? Jedan primerak u određenoj zbirci ili ti uzorak naziva se egzemplar.…

Reči na slovo E
0

Emetik

Šta znači reč emetik? Lek koji izaziva povraćanje naziva se emetik. Etimologija nas upućuje na…

Reči na slovo E
0

Eskapizam

Šta znači eskapizam? Vrsta bežanja iz svakodnevnice naziva se eskapizam. Pozivajući se na etimologiju otkrivamo…

Reči na slovo E
0

Epopeja

Šta je to epopeja? Epsko delo istorijskog sadržaja naziva se epopeja. Etimologija nas upućuje na…

Reči na slovo E
0

Enkaustika

Šta je to enkaustika? Stara tehnika slikanja naziva se enkaustika.   Etimologija kaže da izraz…

Reči na slovo E
0

Estivacija

Šta je to estivacija? „Letnji san“ drugi je naziv za estivaciju. Etimologija kaže da izraz…

1 7 8 9 10 11 14