Ekskavacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ekskavacija

Šta je to ekskavacija?

Specifična vrsta produbljenja naziva se ekskavacija.

Etimologija nas upućuje na poreklo izraza ekskavacija navodeći latinsku reč exavatio što se doslovno prevodi kao produbljenje, izdubljenje, udubina.

Ekskavacija je pojam koji se koristi u različitim naukama. U svakoj upotrebi on je anatomski pojam jer se odnosi na menjanje prvobitnog oblika.

U medicini se pojam ekskavacija odnosi na udubljenje koje se nalazi na primer između mokraćnog kanala (bešike) i materice ili između zadnjeg creva (deo debelog creva) i materice i tome slično.

Oftamologija (nauka o očinim bolestima) poznaje pojam ekskavacije na jedan svojstven način. Tačnije, ekskavacija označava i patološko izdublenje u predelu očnog živca i javlja se kao posledica glaukoma. A glaukom predstvalja skup bolesti očnog živca koje mogu prouzrokovati gubitak ili oštećenje mrežnjačkih ćelija. Povišeni očni pritisak veoma je bitan kod pojave ili razvoja glaukoma, dok posledice mogu biti od gubitka vidnog polja do trajnog slepila u najgorem slučaju. Prema tome glukom se i deli na hronični i akutni glukom.

Ekskavacija može označavati iskopavanje ili izdubljivanje kao proces vađenja rude pomoću ekskavatora. U ovom kontekstu ekskavator se može definisati kao „građevinska mašina za iskopavanje i prenošenje zemlje, rude, jalovine i drugog materijala, koji se kreće na gusenicama ili šinama”.

Takođe, kao vrsta instrumenta ekskavator se koristi i u stomatologiji, tačnije označava instrument za struganje, čišćenje i uklanjanje patoloških i nepoželjnih supstanci.

Share.