Eksperiment

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Eksperiment

Šta je eksperiment

Eksperimentator je osoba koja vrši eksperiment.

Kada do nekih podataka ne možemo da dođemo običnim analizama, onda se obično preduzimaju ankete, kada ni ankete nisu merodavne pristupa se eksperimentalnim metodama istraživanja.

Etimologija nas upućuje na latinsko poreklo izraza eksperiment, tj. na reč experientia što znači iskustvo. Tako da se termin eksperiment koristi kao sinonim za ogled, iskustvo, čak i pokušaj ili proba.

Eksperimentator je osoba koja vrši oglede, odnosno onaj koji „prirodi postavlja pitanje i primorava je da mu se otkrije“ (francuski prirodnjak, Kivije).

Prema definiciji, eksperiment je jedna od osnovnih metoda naučnog saznanja. Prema tome, to je postupak kojim se izaziva pojava radi zapažanja, istraživanja i tumačenja. Zato se kaže da je eksperiment analitički postupak za proučavanje uzročno-posledičnih odnosa.

Takođe, eksperiment se može odrediti, u širem smislu, i kao metod naučnog istraživanja u kojem se namerno i sistematski menja neka pojava, radi izazivanja, a potom posmatranja i meranja neke druge pojave, dok se ostali relevantni uslovi (promenljive) kontrolišu ili izoluju.

Iako postoji više vrsta, dva najčešće korišćenja, najpoznatija ogleda su laboratorijski i ogled u prirodnim uslovima. Bez obzira o kojem se eksperimentu radi, predstavlja organizovan postupak naučnog istraživanja tako da dobijeni rezultati nedvosmisleno potvrđuju ili odbijaju prvobitno postavljenu hipotezu.

Vrednost eksperimenta je visoko kotirana u svetu nauke i naučnog istraživanja, s obzirom da predstavlja jedan od najobjektivnijih i najpouzdanijih metoda, pa se i rezultati dobijeni eksperimetom smatraju epistemološki(saznajno) vrednim.

Share.

Leave A Reply