Enklava

0

Enklava

Šta znači enklava

Celina odvojena od glavnine naziva se enklava.

Etimologija kaže da je izraz enklava kovanica od grčke reči en koja znači unutra i latinske reči clavis koja znači ključ.

Enklava je manje područje koje je uključeno u sastav druge države. Može da označava i etničku grupu koja je odvojena od svoje matice. Takođe, enklava može da predstavlja imanje okruženo sa svih strana zemljištem drugog vlasnika. U svakom slučaju znači neku celinu (jezičku, etničku ili imovinsku) koja je odvojena od svoje glavnine.

U političkoj geografiji, enklava se definiše kao teritorija, oblast, regija ili država koja je sa svih strana okružena nekom drugom teritorijom ili državom.

Pojam enklava se razlikuje od pojma eksklave (grčka reč eks u značenju izvan), jer se uvek određuje u odnosu na onu teritoriju kojom je obuhvaćena. Dok se eksklava određuje prema teritoriji kojoj administrativno ili politički pripada.

Odličan primer je selo Sastavci u opštini Priboj. Administrativno pripada Bosni i Hercegovini, ali se nalazi unutar teritorije Srbije. Tako da su Sastavci enklava u Srbiji, dok su eksklava u BiH.

Primeri država u svetu koje su potpune enklave, jesu: Lesoto država koja je okružena Južnoafričkom Republikom, Vatikan u Italiji i San Marino takođe okružen Italijom.

Mnogo je više država koje imaju eksklave u drugim državama, kao što su: Kalinjingradska oblast (eksklava Rusije) između Poljske i Litavnije, zatim Nahčivan (eksklava Azerbejdžana) između Jermenije, Irana i Turske.


Share.

Leave A Reply