Endokrinologija

0

Endokrinologija

Šta je endokrinologija

Endokrinolog je osoba koja se bavi endokrinologijom.

Koliko su važni hormoni za ljudski organizam, govori podatak da oni regulišu skoro sve telesne funkcije, od reprodukcije, preko rasta i razvoja, do reakcija na stres.

Ako krenemo od porekla reči endokrinologija, koren potiče od grčkog izraza endokrin, odnosno endon, krino u značenju lučim, izdvajam, te se prevodi kao lučim iznutra.

Endokrine žlezde su žlezde sa unutrašnjim lučenjem. Dok je endokrinologija, prema definiciji, deo medicine koji proučava osobine i rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem.

Takođe, endokrinologija se može odrediti i kao grana medicine koje se bavi poremećajima endokrinog sistema i njegovim specifičnim izlučevinama, tačnije hormonima.

Šta su zapravo hormoni? Hormoni predstavljaju takozvane informacijske biomolekule koje se izlučuju iz jednih ćelija i potom utiču na funskciju drugih. Prema tome, hormoni deluju samo na ćelije sa odgovarajućim hormonskim receptorima.

Endokrine žlezde nastaju od ždrelnog epitela (štitna žlezda), one druge su u bliskoj vezi sa mozgom, poput hipofize i epifize, i treća vrsta se razvija u području bubrežnog pojasa i nazivaju se nadbubrežne žlezde.

Ono čime se endokrinologija bavi odnosi se na ulogu endokrinih žlezda i njihovih hormona u celokupnoj fiziologiji ljudskog tela. Drugim rečima, pojam endokrinologije predstavlja problem regulacije najvažnijih fizioloških funkcija, poput reprodukcije (seksualne aktivnosti), rasta, razvoja i metabolizma (količina vode i mineral u organizmu). Dalje, ona se bavi i dijagnostikom i lečenjem bolesti koje nastaju kao posledica poremećenog ličenja ili funkcionisanja hormona, koje se nazivaju endokrine bolesti.


Share.

Leave A Reply