Eksces

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Eksces

Šta je to eksces?

Prekomerenost, prestup ili ispad naziva se eksces.

Eksces je pojam koji se u urbanijim sredinama sve više korisit, a pored toga ovaj pojam veoma je čest u pravnim naukama. Za sve one koji su se susreli sa ovom reči, a nisu sigurni koje je njeno značenje sledi objašnjenje.

Etimološki posmatrano reč eksces nastala je od latinske reči excessus u značenju prekomerenost, preteranost odnosno ispad. Eksces ima i značenje prestup, istup, nasilje i svirepost. Shodno tome ako za neku osobu kažemo da je ekscesivna to znači da je ona prekomerna, preterana ili neobuzdana, razuzdana tj. svirepa.

U pravnim naukama izraz „ekscesus in modo“ označava pravnu grešku u načinu izvođenja ili obliku neke radnje. Najčešće se upotrebljava intezivni ekces u kojem nužna odbrana nije osnov isključenja protivpravnosti već je samo fakultativni osnov za ublažavanje kazne. Dakle u posebnim slučajevima, ukoliko je prekoračenje nastalo usled veoma jake razdraženosti ili prepasti koja je izazvana napadom može postojati osnov za oslobođenje od kazne.

U svakodnevnom govoru možda bi trebali da obratite pažnju ako čujete reč eksces jer takođe poznati beogradski klub nosi ovaj naziv, kao i brojni kafići širom naše zemlje.

Share.