Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Alternativa

Šta je alternativa? Šta znači imati alternativu? U svom najopštijem značenjem alternativa označava svojevrstan drugi…

Reči na slovo A
0

Agregat

Šta je agregat? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Najopštije posmatrano agregat je naziv za nešto…

Reči na slovo A
0

Ajvan

Šta je ajvan? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Ajvan je turska reč za stoku. Iako…

Reči na slovo A
0

Akreditacija

Akreditacija, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje izraz akreditovati? Priznanje…

Reči na slovo A
0

Akademik

Šta je akademik? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Akademik je naziv za člana akademije nauka.…

Reči na slovo A
0

Akumulacija

Akumulacija, šta je to zapravo? Šta znači akumuacija, a šta znači akumulirati? Akumulacija je pojam…

Reči na slovo A
0

Aikido

Aikido, šta je to zapravo? Znate li šta znači aikido? Aikido je moderna japanska borilačka…

Reči na slovo A
0

Ahlak

Ahlak, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Ahlak…

Reči na slovo A
0

Ahat kamen

Šta je ahat kamen? Saznajte tačno značenje navednog pojma. Ahat je vrsta najrasprostranjenijeg dragog kamena…

1 2 3 4 5 6 28