Amnestija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Amnestija, šta je to zapravo? Šta znači kada neko dobije amnestiju?

Akt kojim državna vlast generalno ukida ili smanjuje dužinu kazne osuđenim licima za određena (ili za sva) krivična dela, naziva se amnezija.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete da je vlada Republike Srbije (ili neke druge države) donela amnestiju vezano za smanjenje zatvorske kazne nekom licu. A da li ste znali koje značenje ima pojam amnestija?

Ovde je odmah bitno istaći da amnestija nije isto što i pomilovanje. Mnogi ljudi mešaju značenje ova dva pojma, koja iako su veoma slična suštinski se razlikuju. Naime, pomilovanje predstavlja pojedinačan akt predsednika neke zemlje, kojim se skraćuje zatvorska kazna pojedincu ili se on oslobađa iste. On je to pomilovanje tražio posebnom molbom koju je uputio predsedniku, a koje treba da predstavlja čin milosti.

Sa druge strane, amnestija predstavlja akt kojim državna vlast ukida ili smanjuje dužinu kazne osuđenim licima, bilo da je za sva ili samo za određena krivična dela. U Republici Srbiji, nju donosi Skupština na predlog Vlade.

Sam termin amnestija potiče iz grčkog jezika, preciznije od reči ἀμνηστία (amnestia) u značenju oproštaj.

Primena amenstije na neki način predstavlja izuzetak od pravila da je ispravno i pravdeno da svaki počinitelj nekog kaznenog dela dobije odgovarajuću kaznu. Zbog toga ona se javlja kao nešto što je jače od samog zakona.

Share.