Alal vera

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je alal vera? Šta znači alal ti vera?

Alal vera je pojam koji se koristi u značenjima svaka čast, bravo, dobro urađeno.

Sigurno ste do sada više puta bili u prilici da se sretnete sa pojmom alal vera koji ima veoma široku primenu na našim prostorima. Interesatno je da je ovaj pojam raširen po celom Balkanu, a ako niste sigurni koje značenje ima i kada ga sve možete upotrebljavati, pročitajte sledeće redove.

Ako pojam alal vera posmatramo sa etimološke strane videćemo da je on na naše prostore stigao posredstvom turskog jezika, iako originalno reč potiče od arapskog (h)alal, što značinešto što ti islamska vera dopušta“.

Kada nekome kažemo alal ti vera, to doslovno znači to ti dopušta islamska vera da uradiš, odnosno neka si to uradio, nije ti zabranio islam. Na prostorima naše zemlje ovaj izraz se koristi u značenjima svaka čast, bravo, dobro urađeno, čestitamo, bravo, neka ti je srećno.

Treba istaći da se reč alal vera ne koristi samo kao prava pohvala, već i kao ironična. Odnosno kada neko nešto loše ili pogrešo uradi, a mi mu kažemo alal vera – tada će ovaj izraz imati isključivo ironično značenje.

Nešto ređe ovaj pojam se koristi i u značenju davati blagoslov, odnosno blagosiljati.

Share.