Ajvan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ajvan? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Ajvan je turska reč za stoku.

Iako su vremenom neki turcizmi iskorenjeni sa naših prostora, veliki broj istih i dan danas ima veliku primenu. Pojam ajvan predstavlja jedan od turcizama čija je upotreba iz dana u dan sve manja, i s’ toga se nemojte čuditi ako do sada niste čuli za ovu reč i ne znate  koje je njeno značenje.

Kao što je već rečeno ajvan ili hajvan je turska reč za životinje. Na našim prostorima ovaj pojam je počeo da se koristi da označi stoku, odnosno sve one životinje koje se drže zbog uzgoja u svrhu dobijanja neke koristi.

Obično se ta korist ogleda u dobijanju prehrambenih proizvoda i sirovina, ali i u njhovom radu na imanjima. U stoku spadaju ovca, koza, goveda, konji i slične životinje.

U prenesenom značenju ovaj pojam koristi se da označi glupaka, neznalicu, budalu, odnosno osobu koja svojim lošim ponašanjem odudara od većine u kojoj se nalazi.

Share.