Alternativa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je alternativa? Šta znači imati alternativu?

U svom najopštijem značenjem alternativa označava svojevrstan drugi izbor, drugu mogućnost, varijantu, opciju.

Sigurno ste do sada bili u prilici da se sretnete sa pojmom alternativa koji ima široku primenu na našim prostorima. A da li ste znali koje značenje ima ova reč?

Etimologija nas upućuje da je sam termin alternativa potekao iz latinskog jezika, od reči alternus, što znači naizmeničan, nasuprotan. Najopštije posmatrano, alternativa označava svojevrstan drugi izbor, drugu mogućnost, varijantu opciju.

Dakle, kada nam neko kaže da imamo alternativu, to znači da imamo izbor između najmanje dve stvari, dve mogućnosti.

U umetnosti i medicini, alternativa predstavlja drugi način izražavnja, delovanja, lečenja u odnosu na uboičajeni, službeni ili akademski. Dakle, reč je o pokretu koji se razlikuje od opšteprihvaćenih stavova.

U muzici, ovaj pojam se koristi da označi muziku tzv. niskoprofitne produkcije, odnosno muziku koja je sklona eksprimentu.

Share.