Akademik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je akademik? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Akademik je naziv za člana akademije nauka.

Na našim prostorima veoma je čest pojam akademik. Veliki broj ljudi često upotrebljava ovaj pojam, a da nema pravilnu percepciju o njegovom značenju.

Naime, mnogi oslovljavaju sa titulom akademik sve one koji završe neku školu, a zapravo ova titula je namenjena isključivo magistrima ili doktorima.

Naziv akademik vodi poreklo od Platonove škole filozofije, koja je osnovana 385-te godine pre nove ere u Akademiji, svetilištu Atene. Ta škola je nazvana “Akademija”, a svi oni koji su je završili nosili su zvanje akademik.

Danas, ovaj pojam se koristi da označi člana akademije nauka, odnosno člana udruženja za unapređenje nauke i umetnosti.

U Srbiji se ova titula koristi za redovne članove Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU).

Ovu titulu mogu nositi svi naučnici ili umetnici čiji su rezultati na polju nauke ili su po svojoj visokoj vrednosti opšte priznati.

Share.