Akademik

0

Šta je akademik? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Akademik je naziv za člana akademije nauka.

Na našim prostorima veoma je čest pojam akademik. Veliki broj ljudi često upotrebljava ovaj pojam, a da nema pravilnu percepciju o njegovom značenju.

Naime, mnogi oslovljavaju sa titulom akademik sve one koji završe neku školu, a zapravo ova titula je namenjena isključivo magistrima ili doktorima.

Naziv akademik vodi poreklo od Platonove škole filozofije, koja je osnovana 385-te godine pre nove ere u Akademiji, svetilištu Atene. Ta škola je nazvana “Akademija”, a svi oni koji su je završili nosili su zvanje akademik.

Danas, ovaj pojam se koristi da označi člana akademije nauka, odnosno člana udruženja za unapređenje nauke i umetnosti.

U Srbiji se ova titula koristi za redovne članove Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU).

Ovu titulu mogu nositi svi naučnici ili umetnici čiji su rezultati na polju nauke ili su po svojoj visokoj vrednosti opšte priznati.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply