Akumulacija

0

Akumulacija, šta je to zapravo? Šta znači akumuacija, a šta znači akumulirati?

Akumulacija je pojam koji se u najopštijem značenju koristi da označi nakupljanje, odnosno gomilanje nečega.

Sigrno ste do sada više puta bili u prilici da se sretnete sa pojmom akumulacija, koji ima veliku primenu na našim prostorima. A da li ste sigurni da znate koje je njegovo pravo značenje?

Etimologija nas upućuje da je sam termin akumulacija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči accumulatio, što znači nagomilavati. U svom najopštijem značenju, akumulacija predstavlja nagomilavanje, nakupljanje, odnosno zgrtanje nečega.

U ekonomiji, akumulacija predstavja skupljanje kapitala, novčanih sredstava ili dobara radi održavanja neprekidnosti proizvodnje ili za njeno povećanje. U tom smislu akumulacija često označava štednju i stvaranje novčanih rezervi.

U robnoj privedi, akumulacija se definiše kao kontinuirano odvajanje dela prisvojenog profita radi uvećanja kapitala, proširenja i usavršenja proizvodnje.

U geografiji, akumulacija se definiše kao taloženje razorenog materijala na mestima gde slabi snaga spoljašnjih sila.

Akumulirati nešto znači skupljati ga na jednom mestu, nagomilavati.

 


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply