Akumulacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Akumulacija, šta je to zapravo? Šta znači akumuacija, a šta znači akumulirati?

Akumulacija je pojam koji se u najopštijem značenju koristi da označi nakupljanje, odnosno gomilanje nečega.

Sigrno ste do sada više puta bili u prilici da se sretnete sa pojmom akumulacija, koji ima veliku primenu na našim prostorima. A da li ste sigurni da znate koje je njegovo pravo značenje?

Etimologija nas upućuje da je sam termin akumulacija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči accumulatio, što znači nagomilavati. U svom najopštijem značenju, akumulacija predstavlja nagomilavanje, nakupljanje, odnosno zgrtanje nečega.

U ekonomiji, akumulacija predstavja skupljanje kapitala, novčanih sredstava ili dobara radi održavanja neprekidnosti proizvodnje ili za njeno povećanje. U tom smislu akumulacija često označava štednju i stvaranje novčanih rezervi.

U robnoj privedi, akumulacija se definiše kao kontinuirano odvajanje dela prisvojenog profita radi uvećanja kapitala, proširenja i usavršenja proizvodnje.

U geografiji, akumulacija se definiše kao taloženje razorenog materijala na mestima gde slabi snaga spoljašnjih sila.

Akumulirati nešto znači skupljati ga na jednom mestu, nagomilavati.

 

Share.