Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Šta je ambicija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Težnja za isticanjem,…

Reči na slovo A
0

Šta znači amin? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Amin je pojam kojim se završava svaka…

Reči na slovo A
0

Amnestija, šta je to zapravo? Šta znači kada neko dobije amnestiju? Akt kojim državna vlast…

Reči na slovo A
0

Šta je alternativa? Šta znači imati alternativu? U svom najopštijem značenjem alternativa označava svojevrstan drugi…

Reči na slovo A
0

Šta je agregat? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Najopštije posmatrano agregat je naziv za nešto…

Reči na slovo A
0

Šta je ajvan? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Ajvan je turska reč za stoku. Iako…

Reči na slovo A
0

Akreditacija, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje izraz akreditovati? Priznanje…

Reči na slovo A
0

Šta je akademik? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Akademik je naziv za člana akademije nauka.…

1 2 3 4 5 27