Ahilova peta

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ahilova peta? Znate li značenje ovog pojma?

Ahilova peta je pojam koji se koristi da označi nečiju slabu tačku, stranu ili manu.

Sa pojmom ahilova peta srećemo se još u osnovnoj školi, te verujem da je većina ljudi upoznata sa značenjem ove reči. Ako ste pak zaboravili šta označava ovaj pojam, sada je idealna prillika da se podsetite.

Ahilova peta je pojam koji se koristi da označi nečiju slabu tačku, manu ili stranu. Kao što je većini poznato iz grčke mitologije, Ahil je bio izuzetan ratnik. Njegovi roditelji su bili smrtnik kralj Pelej i boginja Tetilda.

Njegova majka je želela da ga učini neranjivim, te ga je još kao bebu uronila u vodu reke Stiksa, koja se nalazila izmeu sveta živi i mrtvih. Dok je to radila, ona je morala da ga drži za jedan deo tela, u ovom slučaju u pitanju je bila peta, te je upravo peta predstavljala jedino ranjivo mesto na njegovom telu.

Vremenom, Ahil je izrastao u sjajnog ratnika koji je bio potpuno neranjiv. Kada bi ga neko pogodio strelom, istu bi izvadio i istog trenutka rana bi mu zarasla.

Nažalost za njegovu slabost saznao je trojanski junak Paris koji je za vreme Trojanskog rata sa otrovnom strelom pogodio Ahila u petu i ubio ga.

Zato se godinama unazad pojam ahilova peta upotrebljava da označi slabost koju čovek poseduje. Obično je reč o kobnoj slabosti, tj. najslabijoj tačcii koju pojedinac poseduje.

Share.