Akreditacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Akreditacija, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje izraz akreditovati?

Priznanje i verifikacija da određena organizacija ispunjava eksplicitno specijalizovane standardne naziva se akreditacija.

Poslednjih godina mnogo se govori kako o akreditaciji fakulteta, tako i o akreditaciji drugih ustanova. Većina ljudi želi da određene usluge dobija isključivo od akreditovanih ustanova, odbacujući sve ostale ustanove kao neodgovarajuće.

Međutim, koliko nas je upoznato sa značenjem pojma akreditacija?

Akreditacija se definiše kao priznanje i verifikacija da određena organizacija ispunjava eksplicitno specifikovane standarde.

Reč je o procesu u kome se utvrđuje da li određena ustanova ispunjava standardne vezane za obavljanje njene delatnosti. Primera radi, u slučaju fakulteta akreditacija bi trebala da utvrdi da li su studijski programi u skladu sa standardima i da li taj fakultet ispunajva standardne vezane za osnovne, strukovne, specijalističke, akademske ili doktorske studije.

Akreditacijom upravlja agencija ili organizacija koje je postavila standarde. U slučaju da odrđena ustanova ispunjava sve propisane i javno objavljene standarde, ona dobija akreditaciju na određeni broj godina.

Akreditovati nekog znači ovlastiti, opunomoćiti ga.

Share.