Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Šta je argument? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Izjava ili niz…

Reči na slovo A
0

Armagedon, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Armagedon je pojam koji prema…

Reči na slovo A
0

Artefakt, šta je to zapravo? Koje značnje ima ovaj pojam? Artefakt je svaki predmet koji…

Reči na slovo A
0

Šta je arogancija? Šta znači pojam arogancija, a šta znači biti arogantan? Arogancija je pojam…

Reči na slovo A
0

Šta je aproksimacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Aproksimacija je matematički izraz kojim se obeležava…

Reči na slovo A
0

 Aparthejd, šta je to zapravo? Da li znate koje je pravo značenje navedenog pojma? Politika…

Reči na slovo A
0

Aorta, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Osnovni i najveći krvi sud…

Reči na slovo A
0

Šta je aorist? Saznajte tačno značenje navednog pojma. Aorist je ličan glagolski oblik koji označava…

Reči na slovo A
0

Šta je anterija? Da li ste upoznati sa značenjem koje ovaj pojam ima? Anterija je…

1 2 3 4 27