Browsing: značenje reči

Reči na slovo Đ
0

Šta su đakonije? Koje je pravo značenje ovog pojma? Đakonija je služba đakona. U prenesenom…

Reči na slovo Đ
0

Šta je đeram? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma? Naprava za vađenje vode…

Reči na slovo D
0

Demantovati, šta je to zapravo? Šta znači kada kažemo da smo nekog demantovali? Demantovati znači…

Reči na slovo D
0

Šta je damar? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Damar je pojam koji se koristi da…

Reči na slovo D
0

Disleksija, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Poremećaj…

Reči na slovo D
1

Šta je to dedukcija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Dedukcija je pojam koji se koristi…

Reči na slovo G
0

Šta je to geto? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Izdvojeni deo grada koji nastanjuje određena…

Reči na slovo D
0

Disident, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa značnjem navedenog pojma? Pojam disident…

Reči na slovo G
0

Gvardijan, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam? Gvardijan je naziv za poglavara…

1 3 4 5 6 7 101