Browsing: značenje reči

Reči na slovo A
0

Šta je to aparhejd? Aperhejd je socijalni sistem koji je bio sprovođen tokom prošlog veka…

Reči na slovo I
0

Šta je to inhibicija? Kočenje i sprečavanje fizioloških i psiholoških pojava naziva se inhibicija. Inhibicija…

Reči na slovo H
0

Šta znači heroizam? Heroizam znači da određena osoba poseduje veliku duševnu i telesnu nadmoć. Verujem…

Reči na slovo K
0

Značenje reči kulminirati? Biti na vrhuncu, dostići najvišu tačku nečega znači kulminirati. Izraz kulmninirati potiče od…

Reči na slovo R
0

Šta je to racionalizacija? Najjednostavnije rečeno racionalizacija predstavlja objašnjavanje ili prilagođavanje zasnovano na racionalnim temeljima.…

1 99 100 101