Đakonija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su đakonije? Koje je pravo značenje ovog pojma?

Đakonija je služba đakona. U prenesenom značenju izraz đakonije koristi se da označi odabrano jelo za posluženje.

Sigurno ste do sada bili u prilici da se susretnete sa pojmom đakonija koji ima veliku primenu na našim prostorima. Reč je o izrazu koji veliki broj ljudi koristi, a da nema pravilnu percepciju o njegovom značenju.

Etimologija nas upućuje da je sam termin đakonija potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči diẚkonos, što znači sluga, služitelj.

Đakonija je pojam koji se koristi da označi službu đakona. Opšte je poznato da su đakoni crkvene sluge i pomoćnici pri bogosluženju koji postoje od davnina. Njihova služba, odnosno đakonija se ogleda u vođenju administrativnih i drugih poslova koje popovi ne stižu da obave.

U prenesenom značenju, pojam đakonije se odnosi na odabarno jelo za posluženje. Reč je o ukusnom i raznovrsnom asortimanu hrane na nekom okupljanju ili događaju.

Često se ovaj termin koristi da označi poslasticu, odnosno odabrano jelo koje će se služiti kao dezert.

Share.