Đeram

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je đeram? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma?

Naprava za vađenje vode iz bunara, koja ima dve povezane pritke ili dva drvena stuba u ravnoteži, naziva se đeram.

Pojam đeram se prethodnih godina dosta češće upotrebljavao na našim prostorima, dok je danas prava retkost čuti ovu reč u svakodnevnoj komunikaciji, naročito u urbanijim sredinama. Ako ste ipak čuli za ovaj pojam i zanima Vas njegovo značenje, na pravom ste mestu.

Etimologija nas upućuje da je sam termin đeram izveden od grčke reči geranos i turske reči germek, što znači čaplja (ptica):. Đeram prestavlja napravu za izvlačenje vode iz bunara, ali i bunar sa takvom napravom. Ovakva vrsta bunara je najrasprostranjenija u srednjo i istočnoj Evropi

Svaki đeram se sastoji od balansno stupa, tega, okvira, drvene kofe i korita. Okvir je obično pravougaonog oblika, od drveta i postavlja se odmah kod iskopane rupe za bunar. Stup se sastoji iz rude i drvene potpore, a služi za što lakše izvlačenje vode iz bunara.

Za rudu je sa jedne strane vezan teg, koji može biti različitih oblika, pravljen od raznih materijala, a u praksi je to obično panj ili kamen. Sa druge strane, nalazi se kofa (obično drvena) sa kojom se vadi voda.

Sama primena đerma je ogromna. Po selima, on se nalazio gotovo u svakom dvorištu, a neretko je bilo i po više od jednog đerma. Ljudi su ga koristili kako da dobijaju vodu za sebe, tako i za napajanje stada, zalivanje bašte itd.

Ovaj pojam se još upotrebljava za poluge kod velikih dizalica, vaga, a neki tako nazivaju i rampu.

Share.