Gvardijan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Gvardijan, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam?

Gvardijan je naziv za poglavara franjevačkog samostana.

Ako znate šta znači pojam gvardijan, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam termin gvardijan potekao od italijanske reči guardare, što znači paziti, čuvati. Gvardijan je naziv za poglavara franjevačkog samostana.

Reč je o osobi čija je dužnost da pazi na članove samostana, odnosno da ih čuva. Njega bira poglavar provincijal, tj. poglavar provincije.

Interesantno je da se u staro doba ovaj pojam ponekad koristio da označi osobu koja skuplja harač, dok se na našim prostorima ovaj pojam se često koristi da označi čuvara, nadglednika ili stražara.

Share.