Damar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je damar? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Damar je pojam koji se koristi da označi puls ili žilu (vena ili arterija).

Sam pojam damar spada u one izraze koje koristimo iako nemamo pravilnu percepciju o njihovom značenju. Takvih reči je dosta na prostorima naše zemlje, što ne treba da nas čudi kada uzmemo u obzir broj naroda koji je prolazio kroz našu zemlju. Svaki od nijh ostavili su nešto za sobom. Pa tako od nekih nam je ostala kultura, od nekih potomci, od nekh običaji, a od nekih jezik.

Jasno je da se među njima najviše izdvajaju Turci, jer smo veliki broj godina proveli pod njihovom vladavinom, a pojam damar je samo jedna u nizu trrskih reči koja veliku primenu ima i na našim prostorima.

Dake, damar je izraz koji je na naše prostore došao posredstvom turskog jezika, a u najužem smislu koristi se da označi puls, krvni sud, žilu kucavicu ili bilo.

U širem značenju, damar je snaga, srčanost i život.

U prenesenom znaženju damar se upotrebljava da označi podzemnu žilu neke rude ili podzemni put vode do mesta na kojem izvire (vodena žila).

Share.