Browsing: definicija

Reči na slovo A
0

Šta je agitacija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Stanje mentalne ekscitacije…

Reči na slovo M
0

Šta je monizam? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Filozofsko učenje po kojem se sve može…

Reči na slovo A
0

Šta je autofagija? Da li ste upoznati sa tačnom definicijom i značenjem navedenog pojma? Prirodni…

Reči na slovo A
0

Šta je atribucija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Atribucija je pojam koji označava davanje ili…

Reči na slovo E
0

Šta je ekspresija? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam ekspresivan? Ekspresija se definiše…

Reči na slovo E
0

Šta je epigenija? Koje značenje ima i kada se upotrebljava ovaj pojam? Rečna dolina koja…

Reči na slovo K
0

Kontaminacija, šta je to zapravo? Šta znači kada kažemo da je određena hrana kontaminirana? Zagađenje…

1 2 3 4 5 6 94