Atribucija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je atribucija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Atribucija je pojam koji označava davanje ili pripisivanje povlastica.

Iako je pojam atribucija prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem. Ako ni vi ne znate šta znači atribucija, na pravom ste mestu.

Etimologija nas uči da je sam termin atribucija potekao iz latinskog jezika, od reči attribution, što znači pripisivanje, pridavanje. Atribucija je pojam koji se koristi da označi pripisivanje, dodelu ili davanje određenih povlasica.

Primera radi, atribucija nekog dela može se vršiti tako da se to delo pripiše određenom autoru, oblasti ili vremenu.

Po definiciji, atribucija predstavlja proces kojim se traga za odgovorima koji nastoje da objasne na koji način se drugim osobama pripisuju namere, motivi, crte ličnosti i unutrašnja svojstva, kojima se objašnjava doslednost i relativna postojanost u njihovim postupcima.

Share.