Browsing: definicija

Reči na slovo A
0

Abrazija, šta je to zapravo? Šta znači pojam abrazija, a šta znači abrazivno? Abrazija predstavlja…

Reči na slovo A
0

Abdikacija, šta je to zapravo? Šta znači pojam abdikacija, a šta znači abdicirati? Abdikacija je…

Reči na slovo O
0

Šta je ovulacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Deo menstrualnog ciklusa sisara kada dolazi do…

Reči na slovo G
0

Šta je gerijatrija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Gerijatrija je grana medicine koja se bavi…

Reči na slovo K
0

 Šta je kolaboracija? Šta znači kolaboracija, a šta kolaborirati? Saradnja pojednica ili grupe ljudi radi…

Reči na slovo S
0

Šta je stereotipija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Stereotipija predstavlja poremećaj psihomotornih funkcija koji se…

Reči na slovo P
0

Panteizam, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Filozofsko…

Reči na slovo M
0

Šta je mineralogija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Nauka o rudama, o mineralima i njihovim…

Reči na slovo H
0

Hegemonija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Hegemonija predstavlja prevlast jedne nacije,…

1 2 3 4 5 94