Autofagija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je autofagija? Da li ste upoznati sa tačnom definicijom i značenjem navedenog pojma?

Prirodni destruktivni mehanizam tokom kojeg se razgrađuju nepotrebne ili nefunkcionalne ćelijske komponente naziva se autofagija.

Ako znate šta znači pojam autofagija, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Sam termin autofagija prvi put je upotrebio belgijskih biohemičar Kristijan de Div sredinom 20-og veka. Reč je o kovanici nastaloj od grčkih reči auto, što znači sam i reči phagein u značenju jesti.

Po definiciji, autofagija ili autofagocitoza je prirodni regulisani destruktivni mehanizam tokom kojeg se razgrađuju nepotrebne ili nefunkcionalne ćelijske komponente. Ona se odvija neprestano.

Zahvaljujući njoj omogućena je uredna degradacija i recikliranje mobilnih komponenti. Autofagija predstavlja osnovni mehanizam preživljavanja organizma u periodima gladi i ona pomaže u održavanju nivoa potrebne energije za rad ćelija.

Tokom sprovođenja ovog procesa, ciljani citoplazmatski sastojci se izoluju od ostatka ćelije koju nazivamo autofagosom. Autofagosom se potom spaja sa lizosomom, nakon čega sledi degradacija i recikliranje.

Share.