Browsing: definicija

Reči na slovo D
0

Šta je dnevnik? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Dnevnik je pojam koji se na našim…

Reči na slovo G
0

Šta je to geto? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Izdvojeni deo grada koji nastanjuje određena…

Reči na slovo G
0

Šta je gluteus? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Gluteus je pojam koji se koristi u…

Reči na slovo G
0

Šta je to gestikulacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Gestikulacija predstavlja neverbalnu komunikaciju, odnosno pravljenje…

Reči na slovo V
0

Vrlina, šta je to zapravo? Šta znači imati vrlinu? Vrlina je pozitivna ljudska osobina. Od…

Reči na slovo V
0

Volontiranje, šta je to zapravo? Šta znači volontirati? Angažovanje i mobilizacija pojedinaca ili grupa koji…

Reči na slovo B
0

Šta je beletristika? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Grana literature koja obuhvata različite obike zabavne…

Reči na slovo A
0

Šta je autoritet? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Priznati ili nametnuti ugled ili uticaj od…

1 2 3 94