Dermatovenerologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Dermatovenerologija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Grana medicine koja se bavi proučavanjem kožnih i polno prenosivih bolesti naziva se dermatovenerologija.

U moderno doba, kada se svakim danom pojavljuju nove bolesti, a broj polnih bolesti se iz dana u dan uvećava, veoma je brz i razvoj različitih grana medicine koje za zadatak imaju dijagnostikovanje, otklanjanje i potpuno suzbijanje ovih bolesti. Jedna od tih grana medicine jeste i dermatovenerologija.

Posmatrano sa strane etimologije, jasno je da je sam pojam dermatovenerologija složenica nastala od grčke reči derma, što znači koža, latinske reči venerius, što znači polni i grčke reči logija u značenju nauka. Najjednostavnije rečeno reč je o nauci o koži i polno prenosivim bolestima.

Ona se bavi pregledom, dijagnostikom i lečenjem promena nastalih na koži, vidljivim sluznicama, dlaci i noktima kod dece i odraslih. Najveći akcenat stavljen je na negu kože, kao i na terapiju bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija kože.

Bitno je istaći, da dermatovenerologija obuhvata i hiruške aspekte. Izuzetno je kompleksna, i veoma važna, naročito jer ona leči polno prenosive bolesti. Iako živimo u 21-om veku, lečenje ovih bolesti u nekim krajevima i dalje prestavlja tabu temu, zbog čega je dermatovenerologija od neprocenljivog značaja.

Ako se obolelom od polno prenosive bolesti na vreme ukaže pomoć, ne samo da će doći do suzbijanja mogućih komplikaca, već će doći i do potpunog suzbijanja bolesti i sprećavanja njenog širenja.

Specijalista koja se bavi ovom granum medicine naziva se dermatovenerolog.

Share.