Bromatologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je bromatologija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

 Nauka o hrani, jelima, o vrednosti prehrambrenih namirnica i njihovom konzerviranju i čuvanju naziva se bromatologija.

Ako znate šta znači pojam bromatologija, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Etimologijia nas upućuje da je sam termin bromatologija potekao iz grčkog jezika od reči βρώματος (broma) što znači hrana i reči logija u značenju nauka. Po definiciji, bomatologija je nauka koja se bavi proučavanjem sastava, strukture i svojstva životnih namirnica, kao i njihove promene pri stajanju, obradi, preradi i konzervisanju.

U domenu ove nauke je sve što je vezano za namirnice i njihovo unošenje u organizam počev od pravljenja hrane pa do načina njihovog iskorišćavanja u organizmu čoveka.

Bromatologija poučava kako ljudi u raznim životim periodima i uslovima života (fizička aktivnost, odmor, dugo sedenje itd) treba da se hrane, a da ta hrana ima najbolji mogući efekat na njihovo zdravlje i mentalnu sposobnost.

Poznato je da čovek ne bi mogao da živi bez hrane, zbog čega je bromatologija izuzetno značajna. Kao što je već poznato nijedna prirodna namirnica ne sadrži sve neophodne hranljive sastojke koji su potrebni čoveku, zbog čega je od velike važnosti da čovek vodi računa o ishrani.

Istraživanja pokazuju da je čoveku svakodnevno potrebno oko 40 bioloških važnih hranljivih sastojaka poput aminokiseline, vitamina, linolne kiseline itd. Nedostatak nekog od ovih sastojaka može dovesti do ozbiljnih oboljenja. Zbog toga je bitno da u ishrani biramo odgovarajuće namirnice, a to možemo raditi samo ako znamo njihov zastav, za šta je zaslužna upravo bromatologija.

Pored sanmog sastava namirnica, ova nauka proučava i higijensku ispravnost, te ocenjuje njihovu upotrebljivost za ishranu ljudi.

Share.