Agitacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je agitacija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Stanje mentalne ekscitacije sa nesvrsishodnom motornom aktivnošću koja varira od blagog nemira do veoma izraženih nekoordinisanih pokreta naziva se agitacija.

Ako niste upućeni u terminologiju koja se koristi u medicini verujem da ne znate značenje pojma agitacija. Naime, agitacija je pojam koji se nešto ređe upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji, a uglavnom se koristi u naučnim disciplinama srodnim medicini.

Etimologija nas upućuje da je sam termin agitacija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči agitare, što znači poticati, izazivati, podbadavati.

Po definiciji, agitacija predstavlja stanje mentalne ekscitacije sa nesvrsishodnom motornom aktivnošću koja varira od blagog nemira do veoma izraženih nekoordinisanih pokreta.

Ona može biti uzrokovana organskim uzrocima, psihotičnim, neorganskim i nepsihotičnim poremećajima. Bitno je istaći da iako postoji povezanost između agitacije i nasilnog ponašanja, velika većina ljudi koja ispoljava agitaciju nije nasilna.

Terapijski postupak kod agitacije mora biti usmeren ka utvrđivanju uzroka nastanka iste, pa se tek onda u zavisnosti od uzroka sprovodi se određena terapija. Hospitalizacija pacijenta je neophodna samo u slučajevima kada je agitacija veoma izražena zbog čega dolazi do neposredne opasnosti od nasilnog ponašanja ili pokušaja samoubistva.

Termin agitacija se još koristi i da označi pokret, zauzimanje i rad u jednoj sredini za neku ličnost (ili stvar) ili protiv neke ličnosti (ili stvari).

Na prostorima Hrvatske ovaj pojam se koristi za pismeno ili usmeno aktivno podržavanje neke ideologije ili pokreta.

Share.