Etnolingvistika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Etnolingvistika, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa definicijom navednog pojma?

Deo lingvistike koji se bavi pručavanjem odnosa među jezicima i narodima, kao i uzajamnih uticajnih lingvističkih i etničkih faktora u razvitku jezika naziva se etnolingvistika.

Ako znate šta znači pojam etnolingvistika, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Etimologija nas upućuje da je sam termin etnolingvistika složenica koja je potekla od grčkog prefiksa etno, koji znači da se nešto odnosi na narod, na narodnost, da je u vezi sa narodom i latinske reči lingua u značenju jezik.

Po definiciji, etnolingvistika predstavlja polje lingvistike koje se bavi proučavanjem odnosa koji postoje između jezika i kulture, kao i načinom na koji različite etničke grupe doživljavaju svet. Jednostavnije rečeno, reč je o kombinaciji etnologije i lingvistike koja se odnosi na sve karakteristike koje izdvajaju jednu zajednicu od druge.

Zahvaljujući ovoj nauci saznajemo kako percepcija i konceptualizacija utiču na jezik, te na koje su sve načine povezane različite kulture i društva.

 

Share.