Kolaboracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je kolaboracija? Šta znači kolaboracija, a šta kolaborirati?

Saradnja pojednica ili grupe ljudi radi postizanja određenog cilja naziva se kolaboracija.

Pojam kolaboracija gotovo je neizostavan u medijima, naročito kada je reč o političarima i njihovim strankama. Verujem da ste do sada bili u prilici da čujete ovaj pojam, a da li znate koje je njegovo značenje?

Po etimologiji pojam kolaboracija potekao je iz latinskog jezika, preciznije od reči co, što znači sa i reči laborare u značenju raditi. Po definiciji, kolaboracija predstavlja saradnju pojedinca ili grupe ljudi radi postizanja određenog cilja.

Ovaj pojam je tokom Drugog svetskog rata počeo da se upotrebljava da označi saradnju pojedinca ili vlade sa okupatorskim vlastima nacional -socijalističke Nemačke. Danas, ovaj pojam ima znato šire značenje i može se koristiti da označi bilo koji vid saradnje.

Kolaborirati znači učestvovati u radu, tj. sarađivati.

U pravnim odnosima, kolaboracija predstavlja zajedničku saradnju koja se odvija između supruge i supruga

Share.